OGHAM MŮŽE POJMOUT CELÉ UČENÍ DRUIDŮ A BÝT TAK PRO NĚJ SYNONYMEM, PODOBNĚ JAKO DUBOVÝ HÁJ MŮŽEME POVAŽOVAT ZA JINÝ VÝRAZ PRO POSVÁTNÝ NEMETON. OGHAM NENÍ JEN STARÉ PÍSMO A DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM, JE TO DUCH PŘÍRODY SAMOTNÉ.Záložky
(každá obsahuje devět nebo více podstránek!)

1) cesta druidů
2) lidé oghamu
3) kdo byli a jsou druidové

4) kruh ptáků
5) kruh stromů
6) posvátný kruh druidů

7) kruh roku
8) kruh zvířat
9) zajímavosti


Autorka stránek: Jarka Karpíšková
Kontakt pro další informace: jkarpiskova@volny.cz


DŮLEŽITÉ

SLEDUJTE, PROSÍM, NOVÉ AKTUÁLNÍ STRÁNKY:
www.ogham.webgarden.cz
CO PRO MNE ZNAMENAJÍ DRUIDOVÉ A JEJICH UČENÍ?

Druid je pro mne moudrostí, která ke mě proniká skrze modrou, zelenou barvu, bílou a zlatou barvu jejich variacemi a míšením.
Druid je pro mne jako hlas moudrosti šeptajícího větru, který ví.
Druid je pro mne ten, který poznal to, co jiní nevidí, nebo vidět nechtějí.
Druid je pro mne spojující článek mezi světy, tak jako strom spojující nebe a zem.
Druid je pro mne harmonickou melodií hudby, která ke svým rytmem propojená v souladu s okolním a vnitřním světem a každý její tón je čistý a perfektní tak, jako šum tekoucí řeky, či vln moře, jenž jemně hladí břeh.
Druid je pro mne divokým zvířetem, nebo divokou a volně rostoucí rostlinou, kterou za úplňkové noci ozařuje světlo luny.
Vědění a učení druidů, je pro mne ohněm louče, která krok za krokem osvětluje cestu ze tmy.
Učení druidů, je pro mne jako ten pocit, který mám, když se zahledíme s mým domácím mazlíčkem vzájemně do očí a na ten krátký okamžik oba víme a cítíme, že jsme spojení. Spojení tak, jako jsou pod povrchem vzájemně propojeny kořeny stromů v lese.
Učení druidů, je pro mne nasloucháním, komunikací a spojením s duší mou, ale i dušemi ostatních.
Učení druidů, je pro mne prastarou dámou, či babičkou, čekající na své děti.
Učení druidů, je pro mne hlubokou studnou poznání, na jejíž dno není vidět.
Učení druidů, je pro mne jako jazyk, který vede k porozumění hlasu moudrosti našich vnitřních šamanů.
Učení druidů, je pro mne kosou, jenž drží v rukách smrt a mocí jenž stvořila život.
Učení druidů, je pro mne ničím. Ničím a zároveň vším. Vším a zároveň mnohem víc.
Autorem tohoto článku je ELANN.NÁVRAT KE KOŘENŮM

Někteří lidé odmítají dávné pohanské zvyky a moudré učení dávných druidů. Obávají se, že je to něco proti křesťanské víře. Způsobem myšlení a nazírání na svět možná ještě nepřekonali dobu honů na čarodějnice, a tyto hony ve své duši tiše schvalují. Neuvědomují si, že lidstvo jde cestou vývoje. Semínka prvotní víry pradávných předků po tisíciletí klíčila, aby vytvořila základ toho, jak svět vidíme dnes.

V mnoha případech tento pohled vznikl přerodem starých pohanských tradic. Vezměme si například oslavy hlavních keltských svátků na Kole roku, které se k nám v posledních letech vracejí. Možná jim dáváme jiné názvy. Místo BELTANE, kdy oslavujeme příchod letní poloviny roku, říkáme "májová slavnost". SAMHUINN za začátek keltského roku je pro nás "pálení čarodějnic". V létě, kdy se slavil LUGHNASADH, bývají hody nebo dožínky.

Ani začátkem února, o IMBOLCI, kdy podle keltského kalendáře začíná jaro, nezůstáváme stranou. Průvod nápaditých masek, kterými naši předkové vyjadřovali svou touhu po návratu teplého počasí, prochází vesnicemi a předměstími velkých měst. Nechybí ani masky koní, tak typické pro keltské země.

Na všech těchto místech lidí pochopili, že návrat ke starým tradicím není nic proti křesťanství. Je to návrat ke kořenům, ze kterých jsme vzešli.

OGHAM

cesta vroubená příběhy stromů

OGHAM je dávný dorozumívací systém. Podobně jako písmo starých Mayů, starých Egypťanů nebo severské runy, musí být zkoumán v kontextu s místem a s životem společnosti, kde vznikl. Ogham vytvořili dávní druidové, kněžský řád keltské společnosti. Ta žila v těsném sepjetí s přírodou, a na ní je také založen celý tento sofistikovaný systém.

Tajemnou abecedu vám přibližujeme krok za krokem, nebo, chcete-li, strom za stromem. Dávný systém se vynořuje z mlhy zapomnění jako cesta, po které putuje mladá druidka. Dávná tajemství vyplouvají na povrch v magických vizích a příbězích vyprávěných duchem lesa a duchem jednotlivých stromů, které vroubí cestu naší krajinou, po které kdysi Keltové mířili na západ.

Knížka vyšla v nakladatelství MALVERN.SURVIVAL

škola meditativního běhu


Knížka vyšla o tomto létě v nakladatelství MALVERN. Můžete se v ní dočíst o tréninku a taktice běžeckých disciplín od sprintu až po ultramaraton, o unikátních běžeckých zážitcích, i pohled z trochu jiné strany.
TRADICE DRUIDŮ A SYMBOLIKA STROMU

Učení druidů má z hlediska symboliky mnoho společného se stromem. Žák nejprve tápe ve tmě. Brzy se však naučí přijímat vyživující informace, které tvoří základ druidské filozofie a praktikování. Svoje vědomosti zpočátku drží v tajnosti, ukryt před světem v kořenech stromu.

Jeho síla však postupně narůstá. Začíná se klubat na povrch, a adept se stává členem kmene. Setkává se se svými druhy, účastní se společných rituálů. Putuje kmenem stromu, jehož je součástí. Silný proud nových poznatků ho nese vzhůru.

Jakmile úspěšně dokončí druidský výcvik, stává se samostatným druidem. Odděluje se od kmene jako jedna z mnoha větví, které rostou dál. Některé větve jsou kromě listí požehnány bohatými květy inspirace a díky pečlivé péči přinesou ovoce ve formě dokončených projektů. Jiné uschnou bez užitku.

Strom však rosta stále dál. Jeho silné kořeny čerpají ze staré tradice a proud energie současných druidů stoupá jeho stále sílícím kmenem. A z horní části kmene vyrůstají nové větve - příslib příštího ovoce.