OGHAM MŮŽE POJMOUT CELÉ UČENÍ DRUIDŮ A BÝT TAK PRO NĚJ SYNONYMEM, PODOBNĚ JAKO DUBOVÝ HÁJ MŮŽEME POVAŽOVAT ZA JINÝ VÝRAZ PRO POSVÁTNÝ NEMETON. OGHAM NENÍ JEN STARÉ PÍSMO A DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM, JE TO DUCH PŘÍRODY SAMOTNÉ.Záložky
(každá obsahuje devět nebo více podstránek!)

1) cesta druidů
2) lidé oghamu
3) kdo byli a jsou druidové

4) kruh druidského učení
5) kruh stromů
6) posvátný kruh druidů

7) kruh roku
8) kruh zvířat
9) zajímavosti


Autorka stránek: Jarka Karpíšková - druidka Airmid
Kontakt pro další informace: jkarpiskova@volny.czDOPORUČUJI NOVÉ STRÁNKY:
www.ogham.webgarden.cz


ZIMNÍ SLUNOVRAT - ČAS MEDVĚDA

ARTHAN je název keltského svátku zimního slunovratu, který se mílovými kroky blíží. Svoje jméno dostal možná po KRÁLI ARTUŠOVI, ale ten žil v pozdější době. Spíš byl pojmenován po MEDVĚDOVI, stejně jako slavný král Kamelotu.

Medvěd - ART je častou součástí jmen keltských vůdců a vojevůdců. Představuje nejen fyzickou sílu, rozum a rozvahu, ale také intuici dlouhé zimní noci, která je u keltských vůdců jejich šestým smyslem. Ve světě zvířat je medvěd považován za krále lesa, podobně jako lev je králem pouště. Medvěd je, nebo spíš v keltských dobách byl, na vrcholu potravního řetězce v oblasti Evropy včetně Velké Británie, tedy na území, kde se keltské kmeny pohybovaly.

Medvěd stojí pevně na zemi. Svůj brloh, útočiště, kam se uchyluje na dobu hibernace, má v zemi, v jeskyni nebo pod převisem. Se ZEMÍ, jako s jednou ze čtyř hlavních sil univerza, je pevně propojen, stejně jako se ZEMÍ, po které se pohybuje ve své fyzické formě. Medvěd je nositelem energie zimní krajiny a jeho obdobím je zimní slunovrat.

Cesta zimní krajinou nás vede ke ztišení. Vzdáváme posvátnou úctu zemi a jejím spícím tvorům. Energie medvěda je tu stále přítomná, přestože jeho stopy na mnoha místech už zavál čas. Energii medvěda můžeme vnímat ve skalách, na zalesněných kopcích, dostupných či nedostupných svazích, v údolích potoků a řek.

Jeho družka MEDVĚDICE - ARTIO byla dávnými Kelty hluboce uctívána jako Medvědí bohyně a Prvotní matka. Souhvězdí Velký vůz nese také název Velká medvědice a Malý vůz zřejmě kdysi představoval medvídě. Polárka (Severka), kterou pomocí těchto souhvězdí snadno najdeme, označuje SEVER, světovou stranu, kde v našem rituálním kruhu leží země a zimní slunovrat.

Medvědice je příkladnou matkou. Její láskyplná péče o potomstvo vhodně doplňuje energii medvěda - muže válečníka. Medvěd a medvědice, jako vůdcové kmene, jsou nositeli nezkrotné síly zimní přírody a lesní divočiny, ale současně dovedou být jemní a láskyplní ke svému lidu.WILLIAM R. MISTELE

Je autorem knížky UNDINES, kterou v češtině vydalo nakladatelství MALVERN. Je jedním z autorů, kteří píší o vodě a vodních bytostech. Po získání bakalářského titulu z filozofie studoval ústní tradice a duchovní cesty. Po nějakou dobu žil v klášteře v Arizoně, kde získal titul odpovídající našemu doktorátu z lingvistiky. V té době se stal jediným studentem, kterého přijal do učení šaman indiánského kmene Hopiů.

V době, kdy žil v Tusconu, začal se Mistele zabývat západní hermetickou tradicí a přírodním náboženstvím wiccanů a druidů. Pracoval s řadou nadaných parapsychologů a praktikoval evokace se súfijským mistrem. V roce 1982 se přestěhoval na Havaj, aby mohl praktikovat s čínským taoistickým mistrem, s vietnamským mistrem zenu a s jedním z nejznámějších mistrů tai-chi-chuan z Číny.

Mezitím od roku 1975 studoval Mistele učení o hermetické magii ze spisů moravského mága Františka Bardona, kterého považoval za svého učitele. Tento výcvik zahrnuje evokace a komunikace s přírodními duchy. Sám sebe Mistele nazývá "duchovním antropologem", který hledá maximální vnitřní sílu a tvořivost jednotlivce. Podle starých ústních tradic získání moudrosti není směrováno k ovládání světa. Jejich cílem je vnitřní transformace. Při současném vývoji světa však přežití může záviset na zapojení jak vnitřní, tak vnější roviny.

Úryvky z díla Williama Mistele najdeme také v učení mezinárodního společenství bardů, ovatů a druidů. Undiny (z latinského kmenu "unda", který znamená "vlna") jsou vodní elementálové a duchové vodního světa. Objevují se v ústních tradicích, v historické literatuře a v mytologii. Toto pojmenování se používá pro další vodní duchy, mořské panny, selkie a sirény. Osobní zkušenost s těmito mysteriózními tvory z jezer, oceánů a vodopádů je poměrně vzácným jevem. Autor je jedním z mála lidí, kteří věnovali velkou část svého života komunikaci s nimi.

A co o knížce UNDINES řekl PHILIP CARR-GOMM, vrchní druid společenství OBOD?
"Undiny rezonují v tajemné kombinaci dvou věcí: času, který je relevantní, a nadčasové moudrosti. Zpráva této knihy je silná a inspirující."POZOR, KURZY OBOD - ČESKÁ VERZE KONČÍ!
SOUČASNĚ KONČÍ TAKÉ NOVÝ KURZ CESTA STROMŮ


Důvodem je nezájem o tento druh praktického studia. Případní zájemci se mohou hlásit na anglickou verzi přímo k britskému OBOD. V případě zájmu je možné kurzy obnovit, případně přijímat 2 žáky ročně jako soukromé žáky.
Skupina LIDÉ OGHAMU pokračuje ve své činnosti. Nově budou do ní přijímáni studenti anglické verze, kteří prokáží, že absolvovali alespoň stupeň bardů.