OGHAM MŮŽE POJMOUT CELÉ UČENÍ DRUIDŮ A BÝT TAK PRO NĚJ SYNONYMEM, PODOBNĚ JAKO DUBOVÝ HÁJ MŮŽEME POVAŽOVAT ZA JINÝ VÝRAZ PRO POSVÁTNÝ NEMETON. OGHAM NENÍ JEN STARÉ PÍSMO A DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM, JE TO DUCH PŘÍRODY SAMOTNÉ.Záložky
(každá obsahuje devět nebo více podstránek!)

1) cesta druidů
2) lidé oghamu
3) kdo byli a jsou druidové

4) kruh ptáků
5) kruh stromů
6) posvátný kruh druidů

7) kruh roku
8) kruh zvířat
9) zajímavosti


Autorka stránek: Jarka Karpíšková - druidka Airmid
Kontakt pro další informace: jkarpiskova@volny.cz


SLEDUJTE PROSÍM TAKÉ NOVÉ STRÁNKY:
www.ogham.webgarden.czPOZOR, KNÍŽKA UŽ VYŠLAOGHAM

Cesta vroubená příběhy stromů

OGHAM je dávný dorozumívací systém. Podobně jako písmo starých Mayů, starých Egypťanů nebo severské runy, musí být zkoumán v kontextu s místem a s životem společnosti, kde vznikl. Ogham vytvořili dávní druidové, kněžský řád keltské společnosti. Ta žila v těsném sepjetí s přírodou, a na ní je také založen celý tento sofistikovaný systém.

Tajemnou abecedu vám přibližujeme krok za krokem, nebo, chcete-li, strom za stromem. Dávný systém se vynořuje z mlhy zapomnění jako cesta, po které putuje mladá druidka. Dávná tajemství vyplouvají na povrch v magických vizích a příbězích vyprávěných duchem lesa a duchem jednotlivých stromů, které vroubí cestu naší krajinou, po které kdysi Keltové mířili na západ.OHLÉDNUTÍ ZA ZIMOU

Relativně nedávno od nás odlétli HAVRANI a vrány. Pozorováním a pokusy s ptáky bylo zjištěno, že havranovití, kam patří například krkavec, havran, vrána nebo kavka, jsou ze všech ptáků nejvynalézavější. V těsném závěsu skončili papoušci v čele se žakem šedým.

Při hledání potravy dovedou havrani a vrány řešit složité úkoly s použitím logiky. Vyrábí si nástroje, které potom používají. Na základě pozorování se učí od druhých ptáků a díky tomu také mohou předávat svoje dovednosti potomkům. Dokáží napodobovat zvuky a hlasem vyjadřovat emoce. Rádi si hrají a dokonce snad mají i smysl pro humor, jak uvádí ve svých knihách W. J. Long, předchůdce známého Ruperta Sheldrakea. Žijí v hejnech, kde navazují vzájemné vztahy.

O inteligenci havrana věděli už dávní Keltové. Přisuzovali mu dokonce až nadpřirozené schopnosti, jak se můžeme dočíst třeba v báji o Branovi. Havran je silným totemovým zvířetem. Jako mrchožrout bývá spojován s historickými bitvami, nebo se stává poslem básníků popisujících temné okolnosti (E. A. Poe). Známe ho však také z pohádky o sedmi havranech (starší názve Sedmero krkavců).

Vrány a havrani obvykle přilétají s prvním mrazy a odlétají nenápadně začátkem jara. Zimu si bez nich ani nedovedeme představit. Jsou všude: na předměstích, na polích, v parcích, kolem řek a v zahrádkářských koloniích. Hledají zbytky jídla, zapomenuté ořechy nebo mršiny uhynulých ptáků a myší. Žijí v hejnech, ale na vycházkách do přírody nás občas doprovodí osamělá vrána nebo narazíme na havrana tiše sedícího na plotě. Většinou to bývají vyděděnci, které hejno vyhnalo, protože se příliš přátelili s lidmi.Začínám aktualizovat záložku 4. KRUH PTÁKŮTRADICE DRUIDŮ A SYMBOLIKA STROMU

Učení druidů má z hlediska symboliky mnoho společného se stromem. Žák nejprve tápe ve tmě. Brzy se však naučí přijímat vyživující informace, které tvoří základ druidské filozofie a praktikování. Svoje vědomosti zpočátku drží v tajnosti, ukryt před světem v kořenech stromu.

Jeho síla však postupně narůstá. Začíná se klubat na povrch, a adept se stává členem kmene. Setkává se se svými druhy, účastní se společných rituálů. Putuje kmenem stromu, jehož je součástí. Silný proud nových poznatků ho nese vzhůru.

Jakmile úspěšně dokončí druidský výcvik, stává se samostatným druidem. Odděluje se od kmene jako jedna z mnoha větví, které rostou dál. Některé větve jsou kromě listí požehnány bohatými květy inspirace a díky pečlivé péči přinesou ovoce ve formě dokončených projektů. Jiné uschnou bez užitku.

Strom však rosta stále dál. Jeho silné kořeny čerpají ze staré tradice a proud energie současných druidů stoupá jeho stále sílícím kmenem. A z horní části kmene vyrůstají nové větve - příslib příštího ovoce.