Záložky
(každá obsahuje devět nebo více podstránek!)

1) Taliesinova cesta
2) lidé oghamu
3) stránky druidů

4) druidské studium
5) řeč stromů
6) posvátný kruh druidů

7) oslavy festivalů
8) meditativní běh
9) zajímavosti


Autorka stránek: Jarka Karpíšková - druidka Airmid
Kontakt pro další informace: jkarpiskova@volny.cz

Pozor, sledujte také stránky www.ogham.webgarden.cz


ALBAN ELFED - PODZIMNÍ ROVNODENNOST

Alban Elfed je keltský svátek určený astronomicky. Měl by se oslavovat co nejblíže tomuto časovému bodu. Období, které předchází a následuje, je magické. Říkáme mu babí léta. Země ještě dýchá teplým dechem a my máme poslední šanci na dovolenou, kdy si oddechneme před příchodem samhuinnové mlhy, ohlašující zimní polovinu roku na keltském Kole roku.

O tomto festivalu dosahujeme bodu rovnováhy a harmonie. Světlo a tma se opět dělí o 24hodinový den rovným dílem, ale vzduch se už začíná ochlazovat a dny se rychle zkracují. V přírodě jsme svědky dozrávání plodů a semen, krátkého období hojnosti, kdy si užíváme darů země.

Tento svátek oslavujeme pozorováním stromů, které září pestrými barvami. Sledujeme je v zapadajícím slunci, kdy magii večera umocňuje západ slunce. P0rovádíme meditaci v chůzi. Kromě energie země vnímáme energii okolních stromů, jejichž obrysy pomalu mizí s rychle se blížící tmou. Můžeme si zatančit jelení tanec a spolu s lesní zvěří oslavit štědrost přírody a završení keltského roku.

Festivalu Alban Elfed říkáme také SVĚTLO VODY. Přímo souvisí se stromy z první oghamovy aicme (skupiny), které rostou u vody. Jsou to stromy vodního živlu. Bývají většinou otevřené a komunikativní. Nejlépe je poznáme na procházce kolem řeky. Pokusíme se navázat s nimi kontakt na vnitřní úrovni. O tom, jak se to dělá, se dočtete na záložce 7) oslavy festivalů, když rozkliknete položku Alban Elfed.


POSVÁTNÁ SLABIKA ÓM

Slovo OGHAM zní ve staré irštině jako "uh-ghum" nebo "oh-ghum", kde "gh" vyslovujeme spíš jako "gch". Častější je ale výslovnost podle moderní irštiny, a ta je "oh-m" nebo "oh-am".

V prvním případě je výslovnost slova OGHAM (názvu dávné druidské abecedy z volné přírody) totožná s posvátnou meditativní slabikou "óm", kterou známe z východních nauk, ve druhém případě se nápadně podobá křesťanskému "ámen". V každém případě název tohoto dávného dorozumívacího systému svědčí o jeho důležitosti.


ROVNOU NA STUPEŇ OVATŮ?

viz záložka 9) zajímavosti,
rozkliknout položku 9. Rovnou na stupeň ovatů?