OGHAM MŮŽE POJMOUT CELÉ UČENÍ DRUIDŮ A BÝT TAK PRO NĚJ SYNONYMEM, PODOBNĚ JAKO DUBOVÝ HÁJ MŮŽEME POVAŽOVAT ZA JINÝ VÝRAZ PRO POSVÁTNÝ NEMETON. OGHAM NENÍ JEN STARÉ PÍSMO A DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM, JE TO DUCH PŘÍRODY SAMOTNÉ.Záložky
(každá obsahuje devět nebo více podstránek!)

1) cesta druidů
2) lidé oghamu
3) kdo byli a jsou druidové

4) výcvik podle OBOD
5) keltský rok stromů
6) posvátný kruh druidů

7) oslavy festivalů
8) meditativní běh
9) zajímavosti


Autorka stránek: Jarka Karpíšková - druidka Airmid
Kontakt pro další informace: jkarpiskova@volny.czDOPORUČUJI NOVÉ STRÁNKY:

www.ogham.webgarden.cz
www.vycvik-druidu.czWILLIAM R. MISTELE

Je autorem knížky UNDINES, kterou v češtině vydalo nakladatelství MALVERN. Je jedním z autorů, kteří píší o vodě a vodních bytostech. Po získání bakalářského titulu z filozofie studoval ústní tradice a duchovní cesty. Po nějakou dobu žil v klášteře v Arizoně, kde získal titul odpovídající našemu doktorátu z lingvistiky. V té době se stal jediným studentem, kterého přijal do učení šaman indiánského kmene Hopiů.

V době, kdy žil v Tusconu, začal se Mistele zabývat západní hermetickou tradicí a přírodním náboženstvím wiccanů a druidů. Pracoval s řadou nadaných parapsychologů a praktikoval evokace se súfijským mistrem. V roce 1982 se přestěhoval na Havaj, aby mohl praktikovat s čínským taoistickým mistrem, s vietnamským mistrem zenu a s jedním z nejznámějších mistrů tai-chi-chuan z Číny.

Mezitím od roku 1975 studoval Mistele učení o hermetické magii ze spisů moravského mága Františka Bardona, kterého považoval za svého učitele. Tento výcvik zahrnuje evokace a komunikace s přírodními duchy. Sám sebe Mistele nazývá "duchovním antropologem", který hledá maximální vnitřní sílu a tvořivost jednotlivce. Podle starých ústních tradic získání moudrosti není směrováno k ovládání světa. Jejich cílem je vnitřní transformace. Při současném vývoji světa však přežití může záviset na zapojení jak vnitřní, tak vnější roviny.

Úryvky z díla Williama Mistele najdeme také v učení mezinárodního společenství bardů, ovatů a druidů. Undiny (z latinského kmenu "unda", který znamená "vlna") jsou vodní elementálové a duchové vodního světa. Objevují se v ústních tradicích, v historické literatuře a v mytologii. Toto pojmenování se používá pro další vodní duchy, mořské panny, selkie a sirény. Osobní zkušenost s těmito mysteriózními tvory z jezer, oceánů a vodopádů je poměrně vzácným jevem. Autor je jedním z mála lidí, kteří věnovali velkou část svého života komunikaci s nimi.

A co o knížce UNDINES řekl PHILIP CARR-GOMM, vrchní druid společenství OBOD?
"Undiny rezonují v tajemné kombinaci dvou věcí: času, který je relevantní, a nadčasové moudrosti. Zpráva této knihy je silná a inspirující."


KELTSKÝ KALENDÁŘ

Jak všichni víme, keltský rok začíná zimní polovinou roku o festivalu SAMHUINN (1. listopadu). Každý také ví, že svátek BELTANE, který oslavujeme 1. května, je bránou do léta.

Méně lidí už chápe, že keltské jaro začíná o festivalu IMBOLC (1. února), kdy bývá nejtužší zima, ale den se už začíná výrazněji prodlužovat. Z toho logicky vyplývá, že první podzimní svátek je LUGHANSADH (1. srpna), kdy u nás oslavujeme dožínky a postupně sklízíme další plody Matky Země.

Náš současný kalendář je odlišný. První jarní den připadá na jarní rovnodennost, která bývá obvykle 21. března. Keltové tento svátek nazvali ALBAN EILIR (světlo jara). Je to den, kdy keltské jaro vrcholí.

Stejné je to s letním slunovratem (většinou 21. června). Keltský název znamená světlo léta. Slunce a tím také léto je na svém vrcholu. Podle našeho současného kalendáře však léto teprve začíná.

Zimní slunovrat považují Keltové za okamžik, kdy zima vrcholí. Bývá to kolem 21. prosince, kdy máme nejkratší den a nejdelší noc. Svátek nese název ALBAN ARTHUAN a znamená světlo Artušovo nebo světlo medvěda. Jsou svátky, doba hojnosti a odpočinku. Kalendář dnešní doby ale říká, že zima teprve začíná.

V současné chvíli je naším nejbližším keltským svátkem podzimní rovnodennost. Jeho název je ALBAN ELFED a znamená světlo vody nebo světlo břehu. Podle Keltů vrcholí podzim, aby ho od listopadu vystřídala zima a nastal nový Keltský rok.

Jak vidíme, keltský kalendář se řídí podle Slunce. Důležitá je oběžná dráha Země a s ní související délka dne a noci. Náš současný kalendář je posunutý. Řídí se tím, kdy delší nebo kratší den se začne projevovat změnou teploty a počasí. Tyto a další změny v přírodě následují asi o jednu osminu roku později, o následujícím keltském svátku, až se Země a vzduch, který ji obklopuje dostatečně prohřeje nebo ochladí.

(Další podrobnosti najdete na záložce 7) OSLAVY FESTIVALŮ)


CESTA STROMŮ

je určena těm, kteří chtějí proniknout do systému a myšlení dávných druidů a pracovat s přírodou v tomto duchu.

Nový kurz byl připraven v souladu s druidským učením, jak ho prezentuje OBOD, ale společné jsou pouze zásady duchovního praktikování, které dodržuje současně několik dalších duchovních směrů. Dá se o nich tedy říct, že mají obecnou platnost.

Oproti kurzům OBOD je nový kurz podstatně kratší a údernější. Je zaměřen na to, co je důležité pro druidské praktikování (na přírodu a rituály druidů). Každá lekce obsahuje úkol, který vede adepta ke složení závěrečné zkoušky. Zatímco OBOD vychází z mnoha zdrojů, nový kurz vychází pouze z přírody, především ze stromové abecedy OGHAM. Právě tento dorozumívací systém je tím, co se nám po dávných druidech dochovalo.

Kurz CESTA STROMŮ obsahuje 2 knihy, 25 řádných lekcí, 10 doplňkových lekcí a 5 příloh. Doba výcviku, kdy bude adeptovi poskytováno mentorování a do kdy by měl složit závěrečnou zkoušku, je maximálně jeden rok. Při intenzívní práci se kurz dá zvládnout za půl roku.UPOZORNĚNÍ
Česká verze OBOD tímto nekončí, kurzy jsou stále otevřené. OBOD je několikaleté studium určené vážným zájemcům o tradici a cestu druidů.
Dotazy můžete směrovat na můj mail.Těším se na vaši odezvu...

Airmid